Dây se đen bóng, Dây se vàng bóng, Dây se màu mọc. Dây tim dây se (dù bóng mềm) nhiều màu đẹp làm vòng tay. Nhà sản xuất, cung cấp dây se. Day soi - Dây sợi - Sợi se. Dây se 3 ly. Công ty TNHH SX TM VÀ DV MIDORI sản xuất các loại dây đủ kích cỡ, màu sắc

Dây se đen bóng, Dây se vàng bóng, Dây se màu mọc. Dây tim dây se (dù bóng mềm) nhiều màu đẹp làm vòng tay. Nhà sản xuất, cung cấp dây se. Day soi - Dây sợi - Sợi se. Dây se 3 ly. Công ty TNHH SX TM VÀ DV MIDORI sản xuất các loại dây đủ kích cỡ, màu sắc

Dây se đen bóng, Dây se vàng bóng, Dây se màu mọc. Dây tim dây se (dù bóng mềm) nhiều màu đẹp làm vòng tay. Nhà sản xuất, cung cấp dây se. Day soi - Dây sợi - Sợi se. Dây se 3 ly. Công ty TNHH SX TM VÀ DV MIDORI sản xuất các loại dây đủ kích cỡ, màu sắc

Dây se đen bóng, Dây se vàng bóng, Dây se màu mọc. Dây tim dây se (dù bóng mềm) nhiều màu đẹp làm vòng tay. Nhà sản xuất, cung cấp dây se. Day soi - Dây sợi - Sợi se. Dây se 3 ly. Công ty TNHH SX TM VÀ DV MIDORI sản xuất các loại dây đủ kích cỡ, màu sắc

Dây se đen bóng, Dây se vàng bóng, Dây se màu mọc. Dây tim dây se (dù bóng mềm) nhiều màu đẹp làm vòng tay. Nhà sản xuất, cung cấp dây se. Day soi - Dây sợi - Sợi se. Dây se 3 ly. Công ty TNHH SX TM VÀ DV MIDORI sản xuất các loại dây đủ kích cỡ, màu sắc

Dây se đen bóng, Dây se vàng bóng, Dây se màu mọc. Dây tim dây se (dù bóng mềm) nhiều màu đẹp làm vòng tay. Nhà sản xuất, cung cấp dây se. Day soi - Dây sợi - Sợi se. Dây se 3 ly. Công ty TNHH SX TM VÀ DV MIDORI sản xuất các loại dây đủ kích cỡ, màu sắc
Dây se đen bóng, Dây se vàng bóng, Dây se màu mọc. Dây tim dây se (dù bóng mềm) nhiều màu đẹp làm vòng tay. Nhà sản xuất, cung cấp dây se. Day soi - Dây sợi - Sợi se. Dây se 3 ly. Công ty TNHH SX TM VÀ DV MIDORI sản xuất các loại dây đủ kích cỡ, màu sắc
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
0919 1212 93
Ms.MinhMinh
0919121293

Chi tiết sản phẩm

Dây se bóng.

Mã sản phẩm:
Giá: Liên hệ

Dây se đen bóng, Dây se vàng bóng, Dây se màu mọc. Dây tim dây se (dù bóng mềm) nhiều màu đẹp làm vòng tay. Nhà sản xuất, cung cấp dây se. Day soi - Dây sợi - Sợi se.  Dây se 3 ly. Công ty TNHH SX TM VÀ DV MIDORI sản xuất các loại dây đủ kích cỡ, màu sắc với nhiều chất liệu khác nhau. 

Sản phẩm cùng loại

Đối tác khách hàng
backtop